Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Fixem Centrum Narzędziowe

zadzwoń do nas:
(+48) 25 308 12 12
Język
RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Marcin Klewek, Mariusz Klewek Damian Uruszczak

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fixem Marcin Klewek, Mariusz Klewek Damian Uruszczak Spółka Cywilna ul. Ujrzanów 292A, 08-110 Siedlce, która został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 821-25-18-473.

Nasze dane kontaktowe:

• adres poczty elektronicznej: info@Fixem.pl

• numer telefonu +48 25 308 12 12

• adres sprzedawcy: Ujrzanów 292A, 08-110 Siedlce

 


W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

• zawarcia i wykonania umowy o usługi, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) –

„wykonanie umowy”,

• wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i

przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6

ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

• dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –

„prawnie uzasadniony interes”,

• marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f

RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

• marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w

tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 


JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W

zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

• czas trwania umowy,

• czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam

przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

• czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

• czas do momentu wycofania zgody.

 


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię

danych),

• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

• mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa

danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po

przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych

w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana

w każdym czasie.

 


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać –

oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w ty

• kurierom - w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu

• dostawcom usług hostingowych - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu

przetwarzania danych

• dostawcom usług księgowych - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu

przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności

• leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu

płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe

płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności

realizowanej przez Klienta

• dostawcom systemu ankiet opiniujących - w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez

Kupującego opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących